Machineveiligheid

Gecertificeerde FS Technicians (TÜV Rheinland, ID-No 244/15, Machinery)

Veilig werken staat altijd op de eerste plaats. Met op de eerste plaats mechanische, dan elektrische en softwarematige maatregelen kan veilig werken aan een installatie worden verbeterd. Het gezonde verstand gebruiken is de vierde maatregel! De kunst is om een installatie veilig te maken én werkbaar te houden, wat tegenstrijdige belangen kunnen zijn. Bekijk hieronder sommige van onze oplossingen en mogelijkheden.

B&R Safety

Geïntegreerde Safety Controller

In onze nieuwe besturingen wordt de safety geintegreerd.

  • Meer controle over de componenten.
  • Safe Torque OFF, Safe Stop en Safe Motion.
  • Volledige integratie met de PLC besturing.
  • Performance Level (e); PL(e).
sick safety

Externe Safety Controller

Wij kunnen een 'schil' om de bestaande besturing heen maken waardoor de risico's tot een aanvaardbaar nivo worden verlaagd. Alle functionaliteiten blijven behouden.Het veiligheidsnivo van een bestaande installatie kan worden verhoogd door bijvoorbeeld:

  • Toevoegen van lichtschermen, inloopbeveiligingen, noodstop knoppen, NS trekkoorden.
  • Veiligheids scanners plaatsen en inrichten van de Danger area, Warning area en Safe area.
  • Veiligheidsmatten te plaatsen daar waar een bediener zich moet bevinden.
  • Een veiligheids relais te integreren in bestaande besturing en laten monitoren door bovenstaande componenten.